Sürdürülebilir Kalkınma Ve Girişimcilik Derneği

About Organisation

Yerelde ve ulusalda girişimcilik ekosisteminin birleştirici unsuru olarak girişimcilik kültürünü çocuklar, gençler, kadınlar üzerinden toplumun her kesiminde yaygınlaştırmak amacıyla hareket etmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği Çalışma Alanları

-Yerelde ve ulusalda girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak,

-İzmir’de yeni nesil girişimci adaylarının kapasitelerinin arttırılmasına katkıda bulunmak,

-Yenilikçi fikirlere uygun projelendirme süreçlerini oluşturmak,

-İzmir’de bulunan genç girişimcilerin ve girişimci adaylarının rekabet düzeylerini arttırmak,

-Toplumsal kalkınma için sosyal ve ekonomik projeler üretmek,

-Dezavantajlı grupların(kadınların, gençlerin, engellerin) girişimcilik becerilerini arttırmak ve girişimcilik kültürü oluşturmak,

-Türkiye’nin AB’ye üyeliğini sağlayacak politikaların geliştirilmesine katkı sağlar, sürece yönelik genç girişimcilerin görüş ve önerilerini hazırlamak ve sunmak,

-Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla ilkokul, lise ve üniversitelerde özgün ve uygulama odaklı eğitim içerikleri geliştirmek,

-Girişimcilik okuryazarlığı kapsamında hazırlayacağımız eğitim içeriklerini tüm ülke genelinde sosyal fayda gözeterek toplum hizmetine kazandırabilecek eğitmenler yetiştirmek,

-Girişimcilik Okuryazarlığı bilincinin gelişmesi ve bu alandaki çalışmaların toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmesi için projeler üretmek, stratejiler geliştirmek,

-Çocuklarda girişimcilik duygusunun ve bilincinin geliştirilmesi amacıyla farklı uygulamalar geliştirmek,

-Girişimcilik alanında kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütmek isteyen kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri yapmak, ortaklık ve ağ kurmak,

Sürdürülebilir Kalkınma Ve Girişimcilik Derneği

Batur Kılıç

Phone : 0536 665 71 09
Email : batur.kilic41@gmail.com
Website : https://medium.com/@surkalgirder/sürdürülebi?li?r-kalkinma-ve-gi?ri??i?mci?li?k-derne?i?-bae710a2cf8

Sürdürülebilir Kalkınma Ve Girişimcilik Derneği

Sürdürülebilir Kalkınma Ve Girişimcilik Derneği

2 times rated

  • Venue : Konak Mahallesi/ Milli Kütüphanesi Caddesi/ İ. tepeköylü iş hanı/ daire 505. Konak/ İzmir
  • Country : Turkey/Izmir
  • Type : NGO
  • Contact person : Batur Kılıç
  • Facebook : Facebook/surkalgirisimcilikdernegi
  • Twitter : https://mobile.twitter.com/surkalgirder
  • Skype : Surkalgirisimcilik

Project of this organisation