Yaygın Eğitim Akademisi: Katılımcı Çağrısı

Project Practical Arragements

  • Venue : Gençlik Çalışmaları Derneği
  • Country : Turkey / Istanbul
  • Deadline : 10-06-2017
  • Selection : 15-06-2017
  • Starts on : 03-07-2017
  • Finishes on : 30-11-2017

Project Subject

“Yaygın Eğitim Akademisi” Gençlik Çalışmaları Derneği tarafından yürütülen ve kâr amacı gütmeyen bir programdır.

Program, Türkiye’de yaşayan, gençlik alanında hak temelli çalışmalar yapan gönüllülerin ve gençlik çalışanlarının yaygın eğitim hakkında bilgi edinmesi, yaygın eğitim metotlarının eğitim, seminer, atölye çalışması vb. gençlik faaliyetlerinde kullanmasının özendirilmesi, simülasyonların tasarlanması ve sonunda bir yaygın eğitim el kitapçığının oluşturulması amaçlamaktadır.

Yaygın Eğitim Akademisi: Katılımcı Çağrısı

Project Type

Online Eğitim Akademisi

Project Activity Details

Program Tanımı:
“Yaygın Eğitim Akademisi” Gençlik Çalışmaları Derneği tarafından yürütülen ve kâr amacı gütmeyen bir programdır.

Program, Türkiye’de yaşayan, gençlik alanında hak temelli çalışmalar yapan gönüllülerin ve gençlik çalışanlarının yaygın eğitim hakkında bilgi edinmesi, yaygın eğitim metotlarının eğitim, seminer, atölye çalışması vb. gençlik faaliyetlerinde kullanmasının özendirilmesi, simülasyonların tasarlanması ve sonunda bir yaygın eğitim el kitapçığının oluşturulması amaçlamaktadır.

Kısa vadede program katılımcıların yaygın eğitim alanında bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirirken, uzun program Türkiye’de yaygın eğitimin tanınırlığının ve gençlik faaliyetlerinde yaygın eğitiminin kullanılmasının özendirilmesinin sağlanmasını hedeflemektedir.

Program kapsamında katılımcılar yeni yaygın eğitim metotları geliştirecek, var olan uygulamaları gözlemleyecek ve bunları günlük gençlik faaliyetlerinde kullanacaktır. Bu sayede gençlik alanında hak temelli çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar dezavantajlılara erişim konusunda yeni metotlar ile dâhil edici bir yaklaşım sergileyecektir.

Faaliyet Yeri:
Program online olarak yürütülecek olup, program sonunda İstanbul’da bir günlük bir etkinlik ile son bulacaktır. Bu bir günlük etkinlikte program boyunca katılımcıların öğrenme süreçleri değerlendirilirken, geliştirilen yeni metotlar paylaşılacaktır.
Online faaliyet günleri ve İstanbul’da gerçekleşecek toplantı günü katılımcılar seçildikten sonra katılımcılar ve organizasyon ekibi tarafından belirlenecektir. 

Faaliyet Takvimi:
Program kapsamında yapılacak online toplantılar ihtiyaca göre haftada 4-8 saat arasında sürecektir. Toplamda tüm online eğitimler 6 hafta sürecek olup program sonunda İstanbul’da sonuç ve değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

Program içerik hazırlığının yapılması: 30 Mayıs 2017
Katılımcı çağrısının yayınlanması: 1 Haziran 2017
Katılımcı çağrısının kapanışı: 10 Haziran 2017
Katılımcı seçim sonuçlarının duyurulması: 15 Haziran 2017
İlk online toplantı tarihi: 3 Temmuz 2017
Son online eğitim tarihi: 20 Ağustos 2017
Değerlendirme ve sonuç toplantısı: 5-7 Eylül 2017 (değişebilir)
Sonuçların yaygınlaştırılması: Eylül-Kasım 2017
Mentörlük desteği: Eylül-Kasım 2017

Programın içerik ve amaçları
- Katılımcılar farklı türlerde yaygın eğitim metotlarını görecek, gözlemleyecek, hissedecek ve deneyimleyecektir. Bu sayede iyi örnekleri görecekler. 
- Yaygın eğitimin sivil alandaki rolünü ve algısını analiz edecekler.
- Kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası öğrenmeyi desteklemek için yaygın eğitim yöntem ve yaklaşımlarını anlayacaklar.
- Yaygın eğitim alanında gençlere yönelik tüketici yaklaşımlara karşı mücadele edecek ve dezavantajlı gençlerin aktif katılımını sağlanması konusunda yeterlilik sahibi olacaklar.
- Farklı eğitim metotlarını (yaygın eğitim, örgün eğitim ve yaşayarak öğrenme) deneyimleyecek ve anlayış geliştirecek, bunun yanı sıra bu eğitim modellerindeki rollerin ve elementleri tanıyacaklar.
- Hak temelli gençlik çalışmaları alanındaki günlük uygulamaların yeniden gözden geçirecekler.
- Hak temelli çalışmalarda yaygın eğitimin katkıları ve etkilerini anlayacaklar.
NOT: Bu Program sayesinde katılımcılar arasında bir ağ kurma ortamı da sağlanmış olacak, böylece kurum ve kuruluşlar arasında tanışma ve işbirliği teşvik edilmiş olacaktır.

Öğrenme Çıktıları:
Deneyimleme: farklı eğitim ortamları ve ayarlamaları, çeşitli yaygın eğitim metotlarının denenmesi (rol yapma, simülasyon oyunları, araştırmalar vb.),
Yansıtma: Metotlar ve etkileri üzerine yaygın eğitimin gücü ve sınırları kapsamında pedagojik bir süreç oluşturulması,
Aktarma: Gençlerle çalışma yöntemlerinin iyileştirilmesi ve bu yeterliliklerin parçası olunan sivil toplum örgütlerine aktarılması,
Paylaşım: Farklı algılamalar, mevcut durumlar ve deneyimlerin diğer katılımcılar ile paylaşılması,
Geliştirme: Yeni yaygın eğitim metotlarının geliştirilmesi ve program sonunda bu metotların 1 günlük toplantıda paylaşılması

Sertifikasyon:
Program sonunda katılımcılara Gençlik Çalışmaları Derneği tarafından bir sertifika verilecektir.

Katılımcıların Hazırlıkları:
Programa katılmak isteyen adayların vopool.net üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvuru kapsamında istenen aşağıdaki bilgi ve belgeleri sağlanması esastır.
- Europass CV (Türkçe veya İngilizce)
-  Motivasyon Mektubu (1- Bu programa neden katılmak istediğini, program süresince öğrenme hedef ve beklentilerini, program sonunda edinilen yeni bilgi, beceri ve tutumları nasıl kullanmayı planladığını anlatan yarım sayfalık bir mektup)
- Temsil edilen kurum ya da kuruluştaki yetkili irtibat kişisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN:
www.nonformal.org

Project Financial Details

Programa katılım tamamen ücretsiz olup, İstanbul’da gerçekleşecek olan bir günlük etkinlik için fon arayışımız devam etmektedir.

Gençlik Çalışmaları Derneği

Gençlik Çalışmaları Derneği

Contact Person : İ. Halil ÇETİNKAYA
Email : info@youth.org.tr
Phone : 000000000000