Erasmus+ Gençlik Projeleri Döngüsü Yönetimi Eğitimi / Erasmus + Youth Project Cycle Management Training

Project Practical Arragements

  • Venue : Kemalpaşa Mahallesi, Halkalı Caddesi No:101 34295 Sefaköy - Küçükçekmece İstanbul-Türkiye
  • Country : Turkey / Istanbul
  • Deadline : 16-01-2018
  • Selection : 17-01-2018
  • Starts on : 20-01-2018
  • Finishes on : 21-01-2018

Project Subject

Hiç kendi projeni yazmayı düşünmüş müydün? İyi bir fikrin var fakat nereden başlayacağını bilmiyor musun? Hem kendin hem de çevrendeki diğer gençlere faydalı olabilecek yeni bir şey öğrenmek istemez miydin? Veya kendine meydan okuyup daha önce yapmadığın bir şeyi denemek istemez misin? Bu sorulardan hangisine “Evet” şeklinde cevaplamış olursan ol, bize katılacak doğru insan sensin – yeni yıla aktif bir başlangıç yap ve yeni şeyler öğrenerek kendini geliştir!

Arel Üniversitesi Gençlik Merkezi 20-21 Ocak tarihleri arasında Sefaköy Kampüsü’nde 2 günlük bir Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi düzenliyor. Bu eğitim kapsamında, Erasmus + programına uygun proje teklifleri yazabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesine; proje fikirlerinin, sonraki başvuru tarihi olan 15 Şubat'a kadar geliştirilmesine odaklanılacaktır.

English Version;

Have you ever been thinking about writing your own project? Do you have a cool idea but you do not know where to start? Would you just like to learn something new which will be beneficial both for you and for other young people around you? Or do you just want to challenge yourself and try something you did not do before? No matter which question you answer with “yes”, you are the right person to join us - start a new year actively and develop new competencies!

Youth department of the Arel University is organizing 2-days workshop on project management from 20-21 January at Sefaköy Campus. The Workshop is focused on development of knowledge and skills needed for writing the project proposals within Erasmus+ program and it is focused on development of project ideas which will be applied for the following deadline on 15st of February.

Erasmus+ Gençlik Projeleri Döngüsü Yönetimi Eğitimi / Erasmus + Youth Project Cycle Management Training

Project Type

Training and Networking

Project Activity Details

Eğitim kapsamında;

• Erasmus+ projelerinin işleyişi ve sonuçlarına dair genel çerçevenin aktarılması (yaygın eğitim, uluslararası işbirliği, yeteneklerin geliştirilmesi vd.)
• Erasmus+ programına ilişkin kapsamlı bilgi sağlanması
• Yeni proje fikirlerinin geliştirilmesi ve başvuru sürecine dair destek ve her adımda rehberlik verilmesi

Katılımcıların seçiminde öncelik verilecek adaylar aşağıda listelenmiştir;

- Daha önce bir Erasmus+ Gençlik Projesinde (Gençlik Değişimi, AGH, Yapısal Diyalog, Eğitim Kursu vb.) yer almış olmak
- Bir Gençlik Kuruluşunda ya da Öğrenci Kulübünde aktif olarak görev almak
- Gençlik Programları kapsamında bir proje fikrine sahip olmak
- Öğrendiği bilgileri temsil ettiği kuruluş ya da kulüpteki arkadaşları ile paylaşabilecek

BAŞVURMADAN ÖNCE!

- Eğitim tarihlerinin size uygun olduğundan emin olun! 2 tam günlük eğitim olup, tam katılım zorunludur.
- Eğitime şehir dışından gelmek isteyenler için yol, yemek, konaklama vb. hizmetler verilmeyecektir.
- Vopool gönüllü profilinizdeki iletişim bilgilerinizin (özellikle cep telefonu ve eposta adresi) güncel olduğundan emin olun.
- Eğitim içeriği ve kalitesi gereği katılımcı kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır. Bu sayı artırılmayacaktır.
- Bu Eğitim Kursu Erasmus+ Gençlik Programları özelinde planlanmış olup, diğer Erasmus+ Programları hakkında bilgi verilmeyecektir.

Sorularınız için lütfen e-posta ile iletişim kurun: youth@arel.edu.tr

Eğitim dili İngilizce olacaktır.

English Version;

The Workshop will focus on:

• Giving the overall frame in which Erasmus+ projects happen and what are their results (non-formal learning, international cooperation, development of competences etc.)
• Providing all relevant information regarding the Erasmus+ program
• Support and step-by-step guidance in development of new project ideas and application process

Candidates will be given priority in the selection of the participants are listed below;

- Have previously been involved in an Erasmus + Youth Project (Youth Exchange, EVS, Structured Dialogue, Training Course, etc.)
- Actively working in a Youth Organization or Student Club
- To have a project idea within the scope of Youth Programs
- Will be able to share the information with the friends or colleagues in the organization they represent

BEFORE APPLY!

- Make sure your training dates are fit to your schedule! 2 full days of training, full participation is mandatory.
- For those who want to come from outside the city, food, accommodation etc. services will not be provided.
- Ensure that your contact details on your Vopool volunteer profile (especially your cell phone and email address) are up-to-date.
- Participant quota is limited to 30 people to ensuring the quality of the training. This number will not be increased.
- This Training Course is planned specifically for Erasmus + Youth Programs and will not be informed about other Erasmus + Programs.

For any questions, please don’t hesitate to contact youth@arel.edu.tr

The training will be conducted in English.

Project Financial Details

Bu program tamamen ücretsizdir. Organizatörler çalışma için gerekli materyalleri ve ikramları sağlayacaktır. Eğitimin gerçekleşeceği yere ulaşım maliyetleri ve 2 günlük süreçteki yeme içme masrafları karşılanmayacaktır. Katılımcılara program sonunda, katılım belgesi dağıtılacaktır.

English Version;

The workshop is free of charge. The Organizer will provide all needed materials for work and coffee breaks Transportation costs to the venue and meals during the 2 days will not be covered. After the completion of the workshop, all participants will receive the certificate of attendance.

Istanbul Arel Üniversitesi - Gençlik Çalışmaları Merkezi

Istanbul Arel Üniversitesi - Gençlik Çalışmaları Merkezi

Contact Person : Mahmut IŞILDAK
Email : youth@arel.edu.tr
Phone : +90 850 850 27 35 (Dahili: 1113)