"SCHENGEN" KISA SÜRELİ KALIŞ HESAPLAYICISI KULLANIM KILAVUZU

"SCHENGEN" KISA SÜRELİ KALIŞ HESAPLAYICISI KULLANIM KILAVUZU

  1. Giriş

26 Haziran 2013 tarih 610/2013 Sayılı (AB) Tüzüğüyle Schengen Anlaşması'nın Yürütülmesine İlişkin Sözleşme, Schengen Sınırları Yasası ve Vize Yasası değiştirilmiş ve - diğerleri yanı sıra- Schengen mevzuatının asli unsuru olan "kısa süreli kalma" kavramı1 Schengen bölgesinde bulunan üçüncü ülke yurttaşları için yeniden tanımlanmıştır.

18 Ekim 2013 tarihinden itibaren (Üye Ülkeler'den birisinde 3 aydan uzun süre oturmanın aksine) kısa bir süre kalma amacıyla Schengen bölgesine seyahat etmeyi planlayan çoğu üçüncü ülke vatandaşı için – vize gereksinimine veya muafiyetine bakılmaksızın – izin verilen en uzun kalma süresi "herhangi bir 180 günlük dönem için 90 gün […]" olarak tanımlanmaktadır. "Giriş tarihi Üye Ülkeler’in topraklarında kalınan ilk gün, çıkış tarihi Üye Ülkeler’in topraklarında kalınan son gün olarak anılacaktır. Üye Ülkeler’in topraklarında kalma süreleri hesaplanırken oturma izni veya uzun süre kalma vizesi adı altında izin verilen kalma süreleri dikkate alınmayacaktır".

18 Ekim 2013 tarihine kadar yürürlükte olan tanımın aksine, yeni kavram süreyi aylar yerine günlerle belirttiği için daha kesindir. Ayrıca, özellikle 2006 yılına ait AB Adalet Divanı’nın  bir kararından sonra (Dava 241/05 (Bot)) birçok belirsizlik ve soruya neden olan "ilk giriş tarihinden itibaren" terimi kanun hükmünden kaldırılmıştır.

"Herhangi bir" kavramı, 180 günlük referans süresinin "kaydırılmasının", 90 gün/180 gün gerekliliğinin yerine getirilmeye devam ettiğini doğrulamak amacıyla en son 180 günlük süreye her kalma gününden geçmişe bakılması suretiyle (girişte veya gerçek bir kontrol gününde olacak şekilde) uygulanmasını ifade etmektedir.

Diğerlerinin yanı sıra bu, 90 günlük kesintisiz bulunmama durumunun en fazla 90 günlük  yeni bir kalışa izin vermesi anlamına gelmektedir.

Bulgaristan, Hırvatistan, İrlanda, Romanya, Kıbrıs ve Birleşik Krallık devletleri iç sınırları olmayan Schengen bölgesine (henüz) dahil olmadıkları için bu ülkelerdeki kalışlar dikkate alınmayacaktır. Aynı zamanda, AB Üyesi Olmayan Devletler olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre Schengen bölgesine dahil olduğundan dolayı, 90 gün/180 gün kuralıyla uyumluluk değerlendirilirken bu ülkelerde kısa süreli kalışlar dikkate alınacaktır.

Lütfen, değişikliğin AB ile ("ilk giriş tarihini izleyen 6 aylık süre boyunca 3ay") eski tanımın geçerli olmaya devam ettiği Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Brezilya, Saint Kitts ve Nevis, Moritus ve Seyşeller arasında akdedilen vize muafiyeti anlaşmaları için geçerli olmadığını unutmayın. Hesaplayıcının bu 7 ülkenin vatandaşları için kullanılması önerilmemektedir.

AB ve belirli üçüncü ülkeler tarafından akdedilen vize kolaylığı anlaşmalarına uygun olarak çıkarılan bir vizeyle seyahat eden AB üyesi olmayan vatandaşların kalma süresi, bu anlaşmalarda "180 günlük dönem başına 90 gün" referansı olduğu için, yeni hesaplama yöntemine göre hesaplanacaktır.

2.  Kısa süreli kalış hesaplayıcısı

90 gün/180 gün kuralının uygulanması amacıyla hem kamu hem de Üye Ülkeler'in yetkilileri için  bir  hesaplayıcı  geliştirilmiştir.  Hesaplayıcı  sadece  yardımcı  bir  araçtır; hesabının sonucundan doğan bir süre kadar kalma hakkı içermemektedir. İzin verilen kalma süresi veya fazladan kalma hakkında kanun hükümlerinin uygulanması ve bir karar verilmesi her zaman Üye Ülkeler'in yetkili makamlarının (özellikle sınır muhafızlarının) yetkisindedir.

Hesaplayıcı, halka açık hale getirilmeden önce kapsamlı şekilde sınanmıştır, fakat düzensizlikler olabilir. Bunların miktarını en alt seviyede tutmak için çaba harcanmıştır. Bu  bir JavaScript programıdır ve kullanımı ilke olarak bilgisayarınızda yüklü ileri programlar ya da internet bağlantısı gerektirmese de programın açılması bir web tarayıcısı (ör. Explorer, Mozilla, Chrome) gerektirmektedir.

Hesaplayıcı sadece 90 gün/180 gün kuralına göre çalışmaktadır. Vize zorunluluğu olan üçüncü ülke vatandaşlarına izin verilen kalma süresi vize etiketinde net olarak belirtilmekte  ve sıklıkla (verilebilecek en üst sınır olan) 90 günden farklı olmaktadır. Ayrıca, izin verilen kalış, vizenin geçerlilik süresi içinde kullanılmalıdır. Bu süre 180 günlük dönem içinde 90 günden azsa ve vize geçerliliğinin dışındaysa, hesaplayıcı vize etiketinde belirtilen ve izin verilen kalmaya karşı, kalma hesaplamasını desteklememektedir. Yazılım önceki giriş ve çıkış tarihlerine dayanarak "yalnızca" üçüncü ülke vatandaşının genel 90 gün/180 gün  kuralına uyup uymadığını hesaplayabilir ve önceki giriş ve çıkış tarihlerine bağlı olarak planlanan giriş tarihinden itibaren, gelecekte kalınabilecek en uzun süre hakkında öngörülerde bulunabilir. Dolayısıyla, kısa süreli kalış (C-tipi) vizelerinin sahipleri hem vizenin  geçerliliğini hem de vize etiketinde belirtilen, izin verilen resmi gün sayısını kontrol etmelidir.

Hesaplayıcı, belirli Schengen Ülkeleri ile üçüncü ülkeler arasında gerçekleşen ve Schengen Anlaşması'nın Yürütülmesine İlişkin Sözleşme'nin (CISA) 20(2). Madde’sinde belirtilen karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları kapsamında, üçüncü ülke vatandaşlarının kısa süreli kalışlarına uygulanması mümkün olan daha elverişli kuralları dikkate alamaz. Bu hükme göre Üye Ülkeler aşağıdaki koşullarda üçüncü ülke vatandaşlarının vizesiz kalma süresini 90 günden fazla olacak şekilde "genişletme" olanağına sahiptir. Bir Schengen Devleti'nin Schengen Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden (veya Schengen Anlaşma’sına daha sonraki katılımından) önce "pozitif vize listesinde" yer alan (örneğin Kanada, Yeni Zelanda ya da ABD gibi) üçüncü bir ülke ile iki taraflı bir vize muafiyeti anlaşması akdetmesi durumunda, bu iki taraflı anlaşmanın hükümleri geçerli olmaya devam edebilir. CISA, mevcut böylesi iki taraflı bir anlaşma doğrultusunda Schengen Devleti'ne toprakları içinde bulunan ilgili üçüncü ülke vatandaşları için vizesiz kalma süresini 90 günden daha fazlaya uzatma olanağı sağlamaktadır. Böylelikle, örneğin Kanada, Yeni Zelanda, ABD vb. ülke vatandaşları – anlaşmanın Schengen Ülkesi tarafından yürürlükte tutulmasına bağlı olarak – Schengen bölgesindeki genel 90 günlük kalma süresine ilavaten, iki ülke arasında yürürlükte olan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasında yazılı süre boyunca (genellikle üç ay) bu Schengen Ülkeleri'nde kalabilirler. CISA' nın 20(2). Madde’si Schengen Ülkeleri'nin böyle bir uzatma için sadece "eski" iki taraflı anlaşmalarını uygulamalarına imkan sağlamaktadır; fakat bu bir yükümlülük değildir. Hesaplayıcıda bu olasılığı dikkate alacak bir algoritma geliştirilememiştir.

3.  Hesaplayıcının Kullanılması

Yeni kısa süre kalma tanımının (tüm 180 günlük dönemler için 90 gün) yürürlüğe giriş tarihi 18 Ekim 2013' tür. Tanım 180 gün geçmişe bakmayı kapsamaktadır: hesaplayıcı bu tarihten önce gerçekleşen kalışlar için kullanılamaz. Dolayısıyla, hesaplayıcı 22 Nisan 2013 tarihinden önceki giriş ve çıkış tarihlerini dikkate alamaz. Eğer bu tarihler kullanılırsa aşağıdaki maddeyi belirten bir hata mesajı verilecektir: "Yeni" "kısa kalma süresi" tanımının yürürlüğe giriş tarihi 18 Ekim 2013 olduğundan dolayı hesaplayıcı 22 Nisan 2013 öncesi giriş ya da kalışlar için kullanılamaz (= 18.10.2013 eksi altı ay). Hesaplayıcı 22 Nisan 2013 öncesi giriş veya kalışların hesaplanmasını desteklememektedir. Bu tür giriş veya kalışlar için "eski" tanım geçerlidir ("ilk giriş tarihinden sonraki 6 ayda 3 ay)."

Hesaplayıcının iki işlevi vardır.

Hesaplayıcı "Kontrol" modunda geçmiş ve/veya devam etmekte olan kalış sürelerinin uzunluğunu hesaplamakta ve kişinin kalışının geçmişte veya o anda 90 gün/180 gün kuralıyla uyumlu olup olmadığına, 90 gün sınırının aşılıp aşılmadığına ya da ilgili 180 günlük referans döneminin içinde kalıp kalmadığına yanıt vermek suretiyle, bir cevap vermektedir. Kurala uyulduğu takdirde hesaplayıcı "Kayıt döneminde hiçbir fazladan kalma yok" beyanı vermektedir. Ayrıca, 90 gün/180 gün kuralına hala uyulmaktayken, en son kalma gününün hangi tarih olduğunu da belirtmektedir ("gg/aa/yy tarihine dek olası kalış"). Kurala uyulmaması durumunda hesaplayıcı 180 günlük referans döneminde geçirilen günleri vermektedir ("180 günlük dönemde gg/aa/yy ile gg/aa/yy arasında: x gün"). Ayrıca, fazladan kalma süresinin olası olduğu dönemi de kaydetmektedir ("gg/aa/yy ile gg/aa/yy arası  dönemde olası fazla (x gün)").

"Planlama" modunun amacı gelecekteki belirli bir günde izin verilebilecek en fazla kalma süresinin ne kadar olduğu hakkında bilgi vermektir. Bu tarihin sol üst tarafta bulunan kutucuğa giriş tarihi olarak girilmesi gerekmektedir – "Giriş/kontrol tarihi:". Sonuç itibarıyla ilgili 180 günlük dönemde yer alan eski giriş ve çıkışlara bağlı olarak hesaplayıcı, ya "Kalışa en fazla: x güne kadar izin verilebilir" bildirimi yapmakta; ya da olası bir fazladan kalma durumunda aynı bilgiyi "Kontrol" işlevinde belirtildiği şekilde vermektedir (yukarıya bakınız).

4.  Günlerin girilmesi

Hesaplayıcı aşağıda belirtilen tarih formatını kullanmaktadır: gg/aa/yy (ör. 1 Ocak 2014 için 01/01/14). "/" karakterini girmeye gerek yoktur (ör. 1 Ocak 2014 için "010114" eklenecektir). Bu formatı kullanamamanız durumunda aşağıdaki şekilde bir hata mesajı belirecektir: "gg/aa/yy tarihi geçerli bir tarih değil".

"Giriş/kontrol tarihi:" Geçerli takvim günü hesaplayıcı tarafından otomatik olarak oluşturulur ve bu bilgi manüel olarak değiştirilebilir. Bu kutucuk kontrol işleviyle ilgili olarak "kontrol tarihi" şeklinde, planlama işlevi ile ilgili olarak ise "giriş tarihi" şeklinde yorumlanmalıdır.

"Schengen bölgesine eski kalış(lar)ı girin:" İlk kolon giriş tarihleri, ikinci kolon ise çıkış tarihleri içindir. Üçüncü kolon "Hesapla" tuşuna basılması suretiyle hesaplayıcı tarafından doldurulan kalış süresinin karşılığı içindir. Dolayısıyla bu kolon kullanıcı tarafından boş bırakılmalıdır. Giriş/çıkış tarihlerini eklemekte kullanılan tarih formatı benzer şekilde 6 basamaklı "gg/aa/yy" şeklindedir. Klavyenizin "tab" tuşunu kullanarak kutucuklar arasında gezinmeniz mümkündür.

Üç adet kolon gördüğünüzde giriş ve çıkış tarihlerini muhakkak kronolojik sıra ile eklemeniz gerekmemekte; fakat çıkış tarihini ona karşılık gelen giriş tarihiyle eşleştirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde hesaplayıcı aşağıdaki yanıtı verecektir: "gg/aa/yy giriş tarihli kalış, gg/aa/yy çıkış tarihinden sonradır. Kalış süresinin hesaplanması mümkün değil." "Pasaport" düğmesine basıldığı zaman sadece bir kolon kalmalıdır. Bu işlev giriş ve çıkış tarihlerini rasgele bir sırada ekleme olanağı sağlamaktadır; eşleştirme hesaplayıcı tarafından yapılacaktır. Fakat (6 basamaklı giriş tarihinden önce bir "+" içeren) girişlerle (6 basamaklı giriş tarihinden önce bir "-" içeren) çıkışları ayırt etmek gereklidir; ör. +010114, 1 Ocak 2014 tarihine ait pasaportun giriş mührü anlamına gelirken -010214, 1 Şubat 2014 tarihine ait  çıkış

mührü anlamına gelmektedir. "Pasaport" kutucuğunun sağladığı katma değer hesaplayıcının otomatik olarak çıkış tarihlerine karşılık gelen giriş değerlerini sıralamasını sağlamasıdır. Bu işlevsellik öncelikli olarak sınır polisi için tasarlanmıştır.

Hesaplayıcının "Pasaport" modunda kullanılıp kullanılmamasından bağımsız olarak eksik giriş veya çıkış tarihi olması durumunda, hesaplayıcı hesaplamayı yapamayacaktır. Bu durumda hesaplayıcı sadece aşağıdakini belirtecektir: "Kalma süresinin  hesaplanması mümkün değil". Dolayısıyla, siz (yolcu) hala Schengen bölgesi topraklarında kalıyorken, 90 gün/180 gün kuralını bilinen bir tarihe (kontrol tarihine) uyarlamayı kontrol etmek için, lütfen tarihi (en son) çıkışın tarihi olarak da ekleyin.

Lütfen pasaportta bulunan giriş ve çıkış mühürlerini kontrol edin ve son 180 gün içinde Schengen Ülkeleri yetkililerinden birisi tarafından basılan giriş ve çıkış mühürlerine bağlı olarak yukarıda açıklanan şekilde hesaplayıcıya giriş ve çıkış tarihlerini ekleyin. Lütfen bir oturma izni veya uzun süreli kalış vizesi (D-tipi vize) altında izin verilen kalış sürelerinin, hesaplamada dikkate alınmayacağını aklınızda bulundurun. Bu doğrultuda, belirli bir Schengen Ülke'sinde oturmakla ilişkili giriş ve çıkış tarihleri (eğer mevcutsa) girilmeyecektir.

Girişlerin silinmesi: "Sıfırla" tuşu bütün girişleri silmektedir. Özel kutucuklarda bulunan girdiler klavyenizde bulunan "sil" tuşu kullanılarak silinebilir.

Ayrıca Schengen Calculator ile bu hesabı daha da ayrıntılı yapabilirsiniz; Calculator için tıklayınız!

kaynak: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/short_stay_schengen_calculator_user_manual_tr.pdf

VOPOOL.NET

About Author

the team!

0 Comments for this blog

You need to sign in to reply this blog. If you are not a member, please sign up first.