EvsO1.0 | Girişimcilik vs Yurt Çocukları 1.0: İlk Adımlar | Entrepreneurship vs Orphans 1.0 : Baby Steps

EvsO1.0 | Girişimcilik vs Yurt Çocukları 1.0: İlk Adımlar | Entrepreneurship vs Orphans 1.0 : Baby Steps

Türkiye’de her sene yüzlerce genç yetiştirme yurtlarından, çocuk evlerinden ve/veya devlet tarafından korunma ve bakım altında bulunduğu kurumlardan mezun olarak hayata atılıyor. T.C. 2828 sayılı kanun gereği yetiştirme yurtlarından mezun olan gençler devlet kadrolarında istihdam edilmektedir. Bu nedenle gençler girişimciliğe yönelmektense devlette istihdam etmeyi tercih etmektedir.

Türkiye’de ve Avrupa’daki eğitim programları da gençlerin girişimci bireyler olarak hayata hazırlanması için yeterli düzeyde değildir. Yetişen nesil işsizlikle mücadele ederken fikirlerini girişime dönüştürecek yeterli cesarete de sahip değildir.

Bilgi güçtür ve bu güç gençlerin geleceğini şekillendiren sihirli anahtardır.

Bu bakış açısıyla yola çıkan Yurtlu Genç Girişimciler Grubu, EVSO1.0 (Girişimcilik vs Yurt Çocukları 1.0: İlk Adımlar  | Entrepreneurship vs Orphans 1.0: Baby Steps) Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Değişimi projesini Tokat’ta hayata geçirmektedir. Proje Yasal Temsilcisi Atila BAŞTÜRK, EVSO1.0 projesinin amacını “Özellikle yetiştirme yurtlarında kalan/kalmış olan gençler başta olmak üzere Türkiye’deki ve Avrupa’daki gençlerin girişimcilik, sosyal girişimcilik konusunda bilgilenmelerini ve bilinçlenmeleri, yetiştirme yurdunda kalan gençleri girişimciliğe yönlendirilmeleri için önemli bir farkındalık projesidir.” şeklinde özetlemiştir.

Proje Eğitmeni Ümit YARDIM ise projenin uygulamasına yönelik olarak şunları belirtmiştir: “Projenin amacına ulaşması ve katılımcılar üzerindeki etkisini artırmak için projemizde yaygın eğitim metotlarını kullandık. Projemizde uygulanan her bir faaliyeti basamak olarak gördük ve Yaratıcılık ve Girişimciliğe ilk adım, Girişimcilik ve Sosyal Girişimcilik (ikinci adım), ‘CANVAS’ Sosyal Girişim Tuvali (üçüncü adım), Girişimciliğin Önündeki Engeller  ile ‘MERCEK ALTINA ALMAK’ Yetiştirme Yurtları vs Girişimcilik (dördüncü adım), Girişimciliğin Arkasındaki Teknoloji (beşinci adım), Girişimcilik Modülünün Geliştirilmesi (altıncı adım), Farklı Ülkelerin Girişimciliğe Yaklaşımı (yedinci adım) ve son olarak Proje Fikri Geliştirme Atölyesi (sekizinci adım) aktivitelerini 9 günlük projemizde uyguladık. Proje sonunda gençlerin girişimcilik ve sosyal girişime yönelik bakış açılarını değiştirmeyi, bilginin verdiği cesaret ile onları girişimciliğe yönlendirmeyi, yetiştirme yurtlarında kalan gençler üzerindeki önyargıları yıkmayı ve Tokat ilinde AB Erasmus+ Programının yaygınlaştırılmasını sağlamayı öngörüyoruz.”

EVSO1.0 Projesi 12-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında 6 farklı ülkeden [ ASOCIACION ARRABAL AID (İspanya), BalkanIDEA Novi Sad (Sırbistan), Volim Volontirati - "VoVo" (Hırvatistan), Balkans foundation (Bulgaristan), ASSOCIATA EURODEMOS (Romanya) ve Yurtlu Genç Girişimciler Grubu (Türkiye)] 32 kişi katılımcı ile Tokat’ta uygulanmıştır.Ümit YARDIM

About Author

Ümit YARDIM

2 Comments for this blog

 • Trevor Cohen
  Trevor Cohen

  20-05-2018 05:48:05

  NOW LIFE IS WORTH LIVING WITH THE HELP OF EDWARD JONES FINANCE Hello Every One, My Name is Trevor Cohen live in Texas and life is worth living comfortably for me and my family now. I really have never seen goodness shown to me this much in my life as i am a struggling Dad with three kids and i have been going through a serious problem as my son encountered a terrible accident last week, and the doctors states that he needs to undergo a delicate surgery for him to be able to walk again, and i could not afford the bill for his surgery then i went to the bank for a loan and they turn me down stating that credit score was bad, from there i run to my father and some of my freinds but they could not help, then when i was surfing through the net i came across a loan lender EDWARD JONES who provides loans at an affordable interest rate of 2% and i have been hearing about so many scams on the internet but at this time, in my desperate situation i had no choice than to give it a try and surprisingly it was all like a dream, i received a loan of $85,000.00 and i payed for my son surgery and thank GOD today he is okay and can walk. I could in turn start something profitable with the remaining amount and i said to my self that i will shout loud to the world of the wonders of GOD to me through this GOD fearing lender EDWARD JONES and i will advise anyone in genuine and serious need of loan to contact this GOD fearing Company via: Jonesloanfinance@yahoo.com ..,,

 • Oğuz Akdeniz
  Oğuz Akdeniz

  19-12-2019 07:12:19

  süper..https://zoomlabakalimm.blogspot.com/

You need to sign in to reply this blog. If you are not a member, please sign up first.