Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği

About Organisation

YAŞAMDA KADIN ve SANAT DERNEĞİ
Derneğin amacı; kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık eğitim çalışmaları ve sanat aracılığı ile kadınların kendilerini ifade etme olanağı sağlayarak duyarlılık oluşturacak çalışmalarla kadınların güçlenmesine katkı sağlamaktır.
Dernek kadınlara yönelik; toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, iletişim, ayrımcılık, şiddet, aile tutumları, çocuk eğitimi konularında eğitim ve atölye çalışmaları ile kadınların sanat yoluyla kendilerini ifade etme fırsatı bulabilecekleri, meslek edinebilecekleri farkındalık yaratacak atölye çalışmaları gerçekleştirerek kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak faaliyetler yürütecektir.
Bu kapsamda; toplumsal cinsiyet farkındalığı ile sinema, fotoğraf, tiyatro, resim alanındaki atölyelerden alınan çıktılarla kadın film festivalleri ve sergiler düzenlenecektir.
MİSYON
Kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve sanat aracılığı ile duyarlılık oluşturarak toplumsal kalkınmaya katkı sunmak
VİZYON
Toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğinin olduğu, ayrımcılık ve şiddetten uzak, insan haklarına saygılı, özgür ve demokratik bir toplum ideali için güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmak.
İLKELERİMİZ
• Evrensel insan haklarından yana olmak
• Toplumsal cinsiyet eşitliğinden yana olmak
• Her türlü ayrımcılığa karşı olmak
• Her türlü şiddete karşı olmak
• Gelişime açık olmak
• Çözüm odaklı olmak
• Ekip çalışması odaklı olmak
• Dayanışma ve paylaşımdan yana olmak
• Deneyimi, bilgiyi, emeği değersizleştirmeden, yapısal hiyerarşiye karşı olmak
• Evrensel düşünüp yerel çalışmak
• Yaşamdan ve yaşatmaktan yana olmak

Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği

Vildan Ayçiçek

Phone :
Email : aycicekvildan@gmail.com
Website :

Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği

Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği

1 times rated

  • Venue : Bağlarbaşı Mah. Kumru Sk. No.10/5 Maltepe/İstanbul
  • Country : Turkey/Istanbul
  • Type : NGO
  • Contact person : Vildan Ayçiçek
  • Facebook :
  • Twitter :
  • Skype :

Project of this organisation