SOHRAM-DER

About Organisation

SOHRAM-DER HAKKINDA GENEL BİLGİ

Derneğimizin temel amacı her türlü şiddetten işkence, savaş, iç karışıklık, sosyal çalkantı, aile içi şiddet ve taciz... Vs. (kendisi veya yakınları) etkilenmiş kişilere sosyal yardım, eğitim desteği, hukuksal destek, psikolojik ve fiziksel rehabilitasyon hizmeti vermektir.

Kurumumuzun temel ilkesi her türlü politik yapılanmadan bağımsız olmasıdır.

Merkezimizin temel amacı mütevazı çalışmalarla insan olma erdemine ulaşmaktır.

Derneğimiz 2000 yılından beri Diyarbakır’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumumuz nereden gelirse gelsin her türlü şiddete karşı Mücadele eder. Çalışmalarında kadın – çocuk ve yaşlılara özellikle öncelik tanır, hassasiyet gösterir. SOHRAM bölgede mağdurlara Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice psikoterapi hizmeti veren ilk merkezdir ve bugüne kadar bu hizmeti veren tek kurum olmaya devam etmektedir.

Kurumumuz çalışmalarında dinler (Hıristiyan-Müslüman-Alevi vd.) ve kültürler arası işbirliğini eşitlik temelinde temel alır. Bu çerçevede Süryaniler, Aleviler, Ermeniler, Yezidiler, Nusayrîler ve diğer dinsel azınlıkların yansıra tüm etnisiterle bu temelde işbirliği geliştirmeyi esas alır.

Kurumumuz eğitim desteğini, rehabilitasyon ve sosyal yaşama katılımını, dinler ve kültürler arası işbirliğini, mültecilere yardımı komple bir çalışma olarak ele almaktadır. Kurumumuz hizmet verdiği bireylerin topluma özgür ve etkin bir birey olarak katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Hizmet verdiği şiddet mağdurlarının; psikoterapi, sağlık rehabilitasyonlarının yanı sıra bu mağdurların aile bireylerini de aynı kapsamda ele alarak çocuklarına eğitim yardımlarının yanı sıra aileye sınırlıda olsa sosyal yardımlar yapmayı amaçlamaktadır. Eğer işsiz duruma düşmüş bir işkence mağduruna iş imkânı bulunmazsa, mülteci duruma düşmüş bir savaş mağduruna sığınacağı bir yer, sarınabileceği bir battaniye umudu verilmezse psikoterapinin pek etkisi olmaz. Bu sorunlara ortak bir sistemle yaklaşılmadığında sonuca ulaşmanın mümkün olamayacağına inanmaktayız.

Dinler ve kültürlerarası işbirliği sorunların kavranması için bir vizyon oluşturmada önemli etkenlerdir. Ancak zihniyet değişmediği sürece böylesi bir barışın sağlanması mümkün değildir. SOHRAM bu nedenle bu alanlardaki çalışmalarını "barış inşası" temelinde yoğunlaştırmaktadır.

Merkezimiz bu amacını gerçekleştirmek için yaptığı çalışmaların ana hatlarını;

•Eğitim desteği ve kurslar (Savaş - iç çatışma - işkence - aile içi şiddet vd. mağdurlarına)
•Psikolojik ve Hukuksal destek (Savaş - iç çatışma - işkence - aile içi şiddet vd. mağdurlarına)
•Dinler ve kültürlerarası işbirliği ve özgün değerleri paylaşım
•Mültecilere ve bölgedeki çatışma sebebiyle göç edenlere sosyal yardımlar, Sosyal yaşama yeniden adaptasyon ve Sosyal yaşamda rehberlik, Kullanılmış veya kullanılmamış elbise ve eşya dağıtımı, bebekler için süt dağıtımı, yardımları … Vb. faaliyetler olarak belirleyebiliriz.

Bu programlarımıza ek olarak imkânlarımız elverdiği oranda;

•Sağlık desteği (ücretsiz ilaç ve Muayene)
•Hukuksal destek

Kurumumuz hakkında daha geniş bilgi edinmek ve faaliyetlerimizi takip etmek için

Web-Sitemiz www.sohram.com adresinden ulaşabilirsiniz.

SOHRAM-DER

Mim Yavuz Binbay veya Yeter Yilmaz

Phone : 0090412 224 44 77
Email : sohram@hotmail.com
Website :

SOHRAM-DER

SOHRAM-DER

0 times rated

  • Venue : Kurt İsmail pasa 1. sokak Tavsanli Apartmanı kat: 4 no: 10 ofis / Diyarbakır
  • Country : Turkey/Diyarbakir
  • Type : NGO
  • Contact person : Mim Yavuz Binbay veya Yeter Yilmaz
  • Facebook :
  • Twitter :
  • Skype :

Project of this organisation