III. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi | Proje Başvurusu

Project Practical Arragements

  • Venue : TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No: 47-48 Kolej Çankaya/Ankara
  • Country : Turkey / Ankara
  • Deadline : 28-02-2017
  • Selection : 17-03-2017
  • Starts on : 06-05-2017
  • Finishes on : 06-05-2017

Project Subject

Varlığını yüzyıllardır dünyada sürdüren insanoğlu çağın gerekliliklerine göre kendine yönetim biçimleri geliştirmiştir. Yönetim süreçlerinin evrimi sonucunda ise 100 yıllık süredir Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) etkinliğini artırmış, toplumu, karar verme mekanizmalarını ve hayatı doğrudan etkilemeye başlamıştır.

STÖ’ler bu etkisini ve gücünü gönüllülü kitlesinden almaktadır. Kuruluşlarının yapısı, gönüllüler ve yaptıkları kaliteli çalışmalar ile geniş kitleleri etkisi altına almakta, bazen etkinlik, farkındalık çalışması, toplantı, bazen de projelerle  toplumun yaralarını sarmakta ve fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için mücadele etmektedir. 

Sivil Toplum alanında uygulanan sosyal sorumluluk projelerinin önemi büyüktür. Bir proje ile dünyayı değiştirecek ilk adım atılabilir. Kaliteli ve sürdürülebilir projeler ile de daha iyi bir dünya yaratılabilir.

Bu bakış açısıyla çıktığımız yolda, amacı sosyal etkisi yüksek, kaliteli, sürdürülebilir projeleri görünür kılarken aynı hedef kitleye yönelik faaliyet gösteren STÖ’ler arasında ağ yaratmak olan, Hibe Veren Kurumlar-STÖ ve STÖ-Gönüllü buluşmasının sağlandığı III. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’ni hayata geçireceğiz.

TED Üniversitesi İhtiyaç Haritası Topluluğu, aktiF-İz Gençlik Topluluğu ve Gençlik Çalışmaları Derneği organizasyonunda, TED Üniversitesi ev sahipliğinde 6 Mayıs 2017 tarihinde  uygulanacak olan SSPKONGRE-III için öngörülen ana temalar: Sosyal Etki, Sosyal Girişimcilik, Aktif Yaşlanma, Mülteci Adaptasyonu ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapılan Faaliyetlerdir.

SSPKONGRE, uygulanmış veya en az 4 aydır uygulanan iyi proje örneklerini bir araya getirmeyi, bu projelerin sözlü ve/veya poster sunumu şeklinde sunulmasıyla projenin görünürlüğünü ve diğer gruplar üzerinde etkisini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca STÖ Fuayesi ile görünürlük, ağ kurma ve gönüllü-STÖ etkileşimi sağlanılması öngörülmektedir.

Proje Başvurusunu aşağıda belirtilen formata uygun şekilde hazırlayınız. Proje özetinizde:
- Proje adı
- Uygulayan Kurum/Kuruluş/Oluşumlar (Ortaklıklar ve Konsorsiyumlar bu bölümde belirtilecektir)
- Hibe Programı
- Proje Teması
- Proje Amacı
- Proje Hedefleri
- Bütçe (Hibe miktarı)
- Hedef Kitle
- Faaliyetler
- Sosyal Fayda
- Sürdürülebilirlik Çalışmaları
- İletişim ve Sonsöz ( Sonsöz kısmında projenizle ilgili belirtmek istediğiniz noktalara yer veriniz)
- Proje Uygulama Fotoğrafları *** (Uygulama fotoğrafı olmayan projeler kongre sözlü sunum için değerlendirme dışında olacaktır.)

Proje özetiniz 4 sayfayı geçmeyecektir. Projenizin kabul edilmesi halinde proje tam metni sizden talep edilecektir.

III. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi | Proje Başvurusu

Project Type

Capacity Building

Project Activity Details

SSPKONGRE (Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi) 4 bölümden oluşmaktadır.
- Projelerin sözlü sunumu
- Projelerin poster sunumu
- STÖ Fuayesi
- Duvar çalışması

Project Financial Details

SSPKONGRE-III herhangi bir hibe programından destek almadan, sponsorluk, delegasyon ve paydaşların katkısıyla finanse edilmektedir.

Not: Kongre'de projeleri sunmak (sözlü sunum ve poster sunum) için delege olmak gerekmektedir.

Available Downloads

Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi

Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi

Contact Person : Ümit YARDIM
Email : bilgi@sspkongre.com
Phone : 05547885669