Latest Blogs

Add a new blog


Warning: A non-numeric value encountered in /home/vopool/public_html/_sayfa_bloglar.php on line 95
sivilalan.com nedir? ne işe yarar?
sivilalan.com nedir? ne işe yarar?

sivilalan.com, sivil toplumdaki tüm paydaşlar için bir iletişim ve haberleşme platformudur Sivil Alan: "sivil toplumdaki tüm paydaşlar için bir iletişim ve haberleşme platformu" olan Sivil Alan, sivil alandaki gelişmeleri bu alanın ilgililerine hızlı ve güncel biçimde ulaştırmayı amaçlıyor. Haberlere, hibe duyurularına, eğitim ve etkinliklere, medya ve sivil topluma dair farklı başlıklara yer verilen internet sitesinde; sosyal girişimcilik ile ilgili haber ve kaynaklara da ulaşma

Read more
Termiksiz Gelecek web sitesi açıldı!
Termiksiz Gelecek web sitesi açıldı!

Termiksiz Gelecek Termiksiz Gelecek web sitesi açıldı! Termiksiz Gelecek Kampanyası 2015 yılından bu yana, iklim değişikliğinin ana etmenlerinden biri olan fosil yakıtlara karşı tüm canlılar için yaşam hakkını savunmayı amaçlayan çalışmalar yürütüyor. Termiksiz Gelecek, kömür özelinde fosil yakıtların zararları ve iklim değişikliğine dair kamuoyu ve farkındalık oluşturmak için sosyal medya aracılığıyla çalışmalar yapıyor. Yerel ve

Read more
Dernek Faal Belgesi Artık DERBİS'te
Dernek Faal Belgesi Artık DERBİS'te

Bu güzel haberi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarız! Yıllardır yaptığımız lobi çalışmaları ve öneriler üzerine dernek faal belgesi artık Derbis Sistemi üzerinden barkodlu olarak alınabilir! Derbis sistemine giriş için tıklayınız. Gençlik Çalışmaları Derneği

Read more
Dernek Nasıl Kurulur
Dernek Nasıl Kurulur

Dernek Nasıl Kurulur DERNEK KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELERGerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi Formu(Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de örneği bulunan),1 adetDernek kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü,2 adetDernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından y

Read more
Derneklerde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul
Derneklerde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

01)  Derneğin olağanüstü genel kurul toplantısının yapılma usulü ve süreci ne şekildedir?  Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin ba

Read more

Warning: A non-numeric value encountered in /home/vopool/public_html/_sayfa_bloglar.php on line 187

Warning: A non-numeric value encountered in /home/vopool/public_html/_sayfa_bloglar.php on line 187

Warning: A non-numeric value encountered in /home/vopool/public_html/_sayfa_bloglar.php on line 188