Yaratıcı Avrupa Programı hakkında genel bilgi

Yaratıcı Avrupa Programı hakkında genel bilgi

Yaratıcı Avrupa: Avrupa’nın Kültür ve Medya Sektörlerini Destekleyen Programı

AB, kültür ve medya alanlarında çalışan binlerce kuruluş ve kişiye 2014-2020 döneminde “Yaratıcı Avrupa Programı” ile destek sağlayacak.

Yaratıcı Avrupa Programı uluslararasılaşmayı ve kültürel işbirliğini teşvik ederek kültür ve yaratıcı sektörlerde çalışanlar için kolay erişilebilir, kullanışlı bir çıkış kapısı olarak tasarlanmıştır AB Programıdır.

Yaratıcı Avrupa Programı, 2007-2013 dönemindeki Kültür, MEDIA ve MEDIA Mundus programlarını tek bir çatı altına alarak yeni araçlarla destekleyen, bir önceki döneme kıyasla bütçede % 9'luk bir artış öngörerek 1,46 milyar Avro bütçe destek sağlayan ve kültürel ve yaratıcı sektörlerin ihtiyaçlarını temel alan destek mekanizmasıdır.

Neden Yaratıcı Avrupa?

Avrupa'da GSYİH’nın %4,5’ini oluşturan ve tüm Avrupa’daki işgücünün %3,8’ine denk düşen, ekonomik büyüme, istihdam, yenilik ve sosyal uyuma doğrudan katkıları bulunan, kültürel ve yaratıcı sektörlere yönelik daha fazla yatırıma ihtiyaç olduğunu düşünen AB, bu sektörlerin küreselleşme ve dijital çağın fırsatlarından yararlanma potansiyellerini açığa çıkarmak için Yaratıcı Avrupa Programı ile desteklemektedir.

Programın yapısı sektördeki ayrışmış pazar yapısı, dijitalleşme çağında rekabet edebilirlik, finansmana erişim ve karşılaştırılabilir veri eksikliği gibi zorluklar da göz önünde bulundurulmuştur. Avrupa’nın 2020 hedeflerine uygun olarak, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve sosyal uyumuna katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Amaçlar:

 • - Avrupa’nın kültürel gelişiminin, zenginliğinin ve çeşitliliğinin korunması, kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi, kültürel diyaloğun pekiştirilmesi;
 • -Kültürel ve yaratıcı sektörlerin desteklenerek sayısal çağa ayak uydurmalarının sağlanması, kapasitelerinin geliştirilmesi;
 • -  Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik amacıyla kültürel ve yaratıcı sektörlerin rekabet gücünün güçlendirilmesi.

Hedefler:

 • - Avrupa kültür ve yaratıcı sektörlerinin uluslararası faaliyet gerçekleştirme kapasitesini desteklemek,
 • - Kültürel ve yaratıcı eserlerin, aktörlerin uluslararası dolaşımını desteklemek ve Avrupa içinde ve ötesinde yeni kitlere ulaşmak,
 • - Kültürel ve yaratıcı sektörlerin, bu alanda faaliyet gösteren KOBİ’lerin (mali) kapasitesini güçlendirmek,
 • - Politika geliştirme, yenilikçilik, yeni kitlelere ulaşma ve yeni iş modelleri geliştirmek amaçlı uluslararası politika işbirliğini desteklemek,
 • -İzleyici geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak.

Öncelikler:

Kapasite Oluşturma

 • - Kültür operatörlerinin bilgi ve becerilerinin gelişmesi, dijital geçişe uyumlarının kolaylaştırılmasına destek olunması,
 • - Sanatsal/kültürel profesyonellerin kariyerlerinin uluslararasılaşmasına destek sağlanması,
 • - Yeni profesyonel fırsatlara erişimi kolaylaştırmak adına Avrupa ve uluslararası ağların güçlendirilmesi.


Uluslararası Dolaşım

 • - Uluslararası turne, etkinlik ve sergilerin desteklenmesi,
 • - Edebi çevirilerin desteklenmesi,
 • - İzleyici Geliştirme, dinleyici kitlesi oluşturma çalışmalarının desteklenmesi ve Avrupa kültür çalışmaları için uzun dönemli hedef kitle oluşturulması.

Yaratıcı Avrupa Programının Sunacağı Fırsatlar

Program sinema ve işitsel-görsel sektörü (eski MEDIA programının kapsadığı alan) desteklemek üzere 850 milyon Avronun üzerinde, kültür sektörü (eski Kültür Programı) için ise yaklaşık 450 milyon Avroluk bir bütçe ayırmaktadır. Ayrıca sektörlerarası faaliyetler altında Komisyon, uluslararası politika işbirliğinin teşvik edilmesine ilaveten AB üyesi ülkelerin küçük operatörlerine 1 milyar Avro’ya kadar olan banka kredilerine erişmesini sağlayacak yeni bir mali garanti sistemi için 160 milyon Avro bütçe ayrılmaktadır.

Program kapsamında:

- 300.000 sanatçı ve kültür çalışanının, yarattıkları ürünlerin kendi ülkelerinin ötesindeki yeni kitlere ulaşmalarında mali destek sağlanacak,

- İzleyici geliştirme alanında çalışmalar teşvik edilecektir

- 1000’den fazla Avrupa filmi dağıtım desteği alacak, böylece bütün Avrupa ve dünyadan seyircilerin seyretmesine imkân yaratılacak, oynattıkları filmlerin en az % 50’sinin Avrupa filmi olması sağlanarak, en az 2500 Avrupa sineması finansman alacak,

- 5500’den fazla kitap ve edebi eser için tercüme desteği alınacak, böylece okuyucuların bunları ana dillerinde okumasına olanak sağlanacak,

- Binlerce kültür organizasyonu ve profesyonel eğitim alacak ve uluslararası alanda çalışma becerisi kazanacak ve kapasitelerini arttıracak,

- En az 100 milyon kişi program tarafından finanse edilen işbirliği projelerine erişecek, çok ortaklı işbirliği projeleri, platformlar, ağlar desteklenecektir.

AB Ödülleri:

-AB Çağdaş Mimari Ödülleri, AB Edebiyat Ödülleri, AB Kültürel Miras Ödülleri, EBBA Müzik Ödülleri'ne ülkemizden başvurular gerçekleştirilebilecek, sanatçılarımızın izleyici kitlererinin sınırötesine taşınarak Avrupa genelinde tanınabilmesine olanak sağlayacaktır.

Yaratıcı Avrupa Programı çağrılarına erişebilmek için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaratıcı Avrupa Masasıinternet sayfasını ziyaret ediniz lütfen:

Yaratıcı Avrupa Masası Türkiye

Faydalı linkler:

- Yaratıcı Avrupa Programı Kurucu Tüzüğü

- Avrupa Komisyonu Yaratıcı Avrupa İnternet Sitesi

- Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı

VOPOOL.NET

About Author

the team

0 Comments for this blog

You need to sign in to reply this blog. If you are not a member, please sign up first.