STÖ’ler için Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu Eğitimine Başvurular Başladı

STÖ’ler için Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu Eğitimine Başvurular Başladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STGM’nin yürütücüsü olduğu STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimleri kapsamında "Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu" eğitimi " düzenlenecek. Şubat ayında düzenlenecek eğitim için başvurular başladı. Eğitim katılmak için 21 Ocak Pazartesi günü saat 13.00’e kadar başvuru yapabilirsiniz.

Sivil toplum örgütlerinin proje geliştirme ve uygulama kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanan "Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu" eğitimi 20-22 Şubat 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Proje yazımına ilişkin temel ipuçlarının STÖ’lerle paylaşılacağı ve proje uygularken izlenebilecek yol ve yöntemlerin konuşılacağı eğitime tüm Türkiye'den hak temelli* çalışma yürüten STÖ başvurabilecek. Eğitime her STÖ'den bir kişi kabul edilecek.

Üç gün sürecek eğitimin ilk gününde, hak temelli yaklaşım ve değişim teorisi ile mevcut durumun ve ihtiyaçların tespit edilmesinde kullanılan sorun ve paydaş analizi yöntemleri paylaşılacak. Proje ile ilgili temel kavramların ele alınacağı ikinci günde mantıksal çerçeve yaklaşımı, faaliyet ve bütçe planı hazırlığı aktarılacak. Eğitimin son gününde ise proje planlamasında sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirmenin önemine değinilecek ve çapraz kesen konulara odaklanılacak. Son gün katılımcılara başlıca hibe programları da tanıtılacaktır.

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerin kadar başvuru formunu 21 Ocak Pazartesi günü saat 13.00’e kadar doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 25 Ocak Cuma günü e-posta aracılığıyla bilgilendirilecektir.

Başvuru Koşulları

  • Eğitime kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli* çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.
  • Eğitime her örgüt adına birden fazla başvuru yapılsa dahi STÖ’leri temsilen bir kişi kabul edilecektir. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme

  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlı olacaktır.
  • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ'lere öncelik vermektedir.
  • Değerlendirme sırasında, eğitimin hedefleri ile uyumlu olan başvurulara ve proje uygulama deneyimi olmayan örgütlere öncelik verilecektir.
  • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle, başvuru formlarının eksiksiz ve açıklayıcı bir şekilde doldurulması gerekir.
  • Eğitime Ankara dışından katılacak STÖ temsilcileri ve katılımcılarının ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Formu

Sorularınız için egitim@stgm.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

*"Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler."

VOPOOL.NET

About Author

Vopool

0 Comments for this blog

You need to sign in to reply this blog. If you are not a member, please sign up first.