STÖ'ler için İzleme ve Değerlendirme Eğitimi Başvuruları Başladı

STÖ'ler için İzleme ve Değerlendirme Eğitimi Başvuruları Başladı

STÖ'ler için İzleme ve Değerlendirme Eğitimi Başvuruları Başladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında düzenlediğimiz kapasite güçlendirme eğitimleri izleme ve değerlendirme başlığıyla devam ediyor.

Sivil toplum örgütlerinin izleme ve değerlendirme faaliyetlerine dair kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen "STÖ'ler için İzleme ve Değerlendirme" eğitimi aynı içerikle iki farklı tarihte Ankara'da düzenlenecek.

"STÖ'ler için İzleme ve Değerlendirme" eğitimi 18-20 Ekim ve 22-24 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Tüm Türkiye'den hak temelli çalışma yürüten STÖ’lerin katılım gösterebileceği eğitimlere her STÖ’den en fazla bir kişi kabul edilecek.

STÖ’lerin sosyal etki, ölçme, izleme, değerlendirme, analiz gibi kavramlar hakkında temel bilgiler edinmesini, gösterge ve hedef tanımlama, veri toplama teknikleri, değerlendirme ve raporlama hakkında kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefleyen eğitimler üç gün sürecek.

Eğitimin ilk gününde, izleme ve değerlendirmenin temel kavramları tartışılacak, gösterge ve hedef belirleme pratiği yapılacak; ikinci gününde veri toplama teknikleri (anket, ön test, son test, odak grup görüşmesi, derinlemesine görüşme, katılımlı gözlem) ele alınacak ve son gün değerlendirme ve raporlama ile izleme çıktılarıyla aksiyon oluşturma üzerinde durulacak.

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 7 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 11 Ekim 2019 Cuma günü e-posta aracılığıyla bilgilendirilecektir. Lütfen başvuru formuna e-posta adresinizi doğru yazdığınızdan emin olunuz.

Başvuru Koşulları

 • Eğitime kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları vb. alanlarda çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.
 • Eğitime her örgütü temsilen en fazla bir kişi kabul edilecektir. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
 • Eğitime bir örgüt adına bir başvuru kabul edilecektir. Aynı örgüt adına birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eğitime kabul alınması durumunda, iki yönetim kurulu üyesinin imzaladığı görevlendirme yazısının tarafımıza ulaşması beklenmektedir. Görevlendirme yazısını zamanında iletmeyenler eğitime alınmayacaktır.
 • Eğitime davet edildiği halde herhangi bir neden göstermeden katılmayanlar ya da 3 tam gün katılım göstermeyenler başka herhangi bir eğitime kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu

Değerlendirme

 • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20-25 kişi aralığında tutulacaktır.
 • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ'lere öncelik vermektedir.
 • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir.
 • Eğitime Ankara dışından katılacak STÖ temsilcileri ve katılımcılarının ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Sorularınız için egitim@stgm.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

VOPOOL.NET

About Author

Our main aim was to create a website with user content input! Which means a social media site for NGO work and volunteers. Vopool was launched in 2013 December first time as a beta website and since then we have been working and developing the site itse

3 Comments for this blog

 • Christy Walton
  Christy Walton

  19-11-2019 11:52:58

  Borç konsolidasyonu kredisi, teminatsız krediler, işletme kredileri, ipotek kredileri, araç kredileri, öğrenci kredileri, kişisel krediler, risk sermayesi vb. Özel bir borç vericiyim, şirketlere ve kişilere% 2'lik düşük ve makul faiz oranları olan krediler veriyorum. E-posta ile : christywalton355@gmail.com

 • Seven Hills
  Seven Hills

  07-07-2020 08:28:22

  Do You Need Personal or Business Loan at the rate 3% Interest? 1. Your Full names: 2. Contact address: 3. Country Of Residence: 4. Loan Amount Required: 5. Duration: 6. Gender: 7. Occupation: 8. Monthly Income: 9. Date Of Birth: 10.Telephone Number: please contact email id :sh7690854@gmail.com you can Whatsapp Us With This Number: +1(305)6760185

 • Seven Hills
  Seven Hills

  07-07-2020 08:29:16

  A debt consolidation loan, unsecured loans, business loans, mortgage loans, car loans, student loans, personal loans, venture capital, etc. I am a private lender, I am giving loans to companies and individuals with low-interest rates of 3%. By email: sh7690854@gmail.com

You need to sign in to reply this blog. If you are not a member, please sign up first.