Herkes İçin Spor

Herkes İçin Spor

Dinamik Gelişim Derneği, uluslararası alanda gerçekleştirdiği gençlik çalışmalarına, proje ortağı olduğu Sport For All (Herkes için Spor) projesi kapsamında sporun araç olarak kullanıldığı bu proje ile devam etmektedir.

Herkes için Spor projesi, ülkemizin de ortak olarak yer aldığı ve Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Türkiye, Romanya, Macaristan, Portekiz gibi Avrupa’nın farklı ülkelerinden sivil toplum kuruluşlarını, belediyeleri ve spor federasyonlarını bir araya getirerek, spor ve fiziksel aktivitelerle, bireylerin hem kişisel hem de mesleki gelişimini teşvik etmektedir.

Bu kapsamda projede gerçekleştirilen çalışmalar;

-  Şiddete Karşı Spor – uluslar ve disiplinler arası seminerler ve yuvarlak masa çalışmaları

-  Spordaki eşitlik – Gençler için Spor

-  Spor için gönüllü olmak – fiziksel çalışmaların teşviki

-  Sporun ekonomik boyutu

-  Herkes için spor –farklı hedef kitleleri için spor etkinlikleri

Herkes için Spor projesi kapsamında,Ülkemizde saha çalışmaları Okullarda çocuklara yönelik spor çalışmaları ve Turizm ve Belediyeler gibi spor çalışmalarını doğrudan destekleyebilecek kurumlarla toplantılar gerçekleştirildi.

Uluslararası alanda, Bulgaristan’ ın Varna şehrinde, ülkemizden gençlerin katıldığı spor turnuvaları düzenlendi. Ayrıca Yunanistan’ın başkenti Atina’da proje ortakları ile spor temalı bir konferans gerçekleştirildi.

Herkes için Spor projesi Avrupa komisyonu tarafından Erasmus+ programı  kapsamında fonlanmış olup proje koordinatörü Bulgaristan Aile destek ve Spor Federasyonu’dur.

Projeyle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için: http://dd.org.tr/sport-for-all/

Orhan Taşdoğan

About Author

Project Coordinator at YINFO since 2013 July
Eurodesk Contact Person at YINFO since 2013 December
Free-Lancer Trainer about Erasmus+
Master's Degree at International Trade and Lojistic

0 Comments for this blog

You need to sign in to reply this blog. If you are not a member, please sign up first.