Gönüllü İşlev Envanteri

Gönüllü İşlev Envanteri

Bu blog, gönüllü ya da gönüllü motivasyonların ve ödüllerini (işlevleri) değerlendiren Clary ve Snyder'ın Gönüllü İşlevler Envanteri'nin kullanımı ile ilgilidir.

Varsayımlar:

1- İnsanlar kasıtlı, planlı, hedefe yöneliktir - Gönüllüler, önemli kişisel hedeflerini gerçekleştirmek için gönüllü çalışmalar yapar.

2- Farklı insanlar farklı nedenlerle benzer şeyler yapabilir - Aynı organizasyon için aynı gönüllülük faaliyetini yerine getiren gönüllülerin gönüllü çalışmalarda farklı nedenleri olabilir.

3- Herhangi bir kişi, birden fazla ihtiyaç ya da hedef tarafından motive edilebilir - Bir gönüllü, kuruluşunuzdaki bir etkinlik yoluyla iki veya daha fazla nedeni tatmin etmeye çalışıyor olabilir.

4- Sonuçlar, ihtiyaçların ve hedeflerin çevre tarafından sağlanan fırsatlarla eşleştirilmesine bağlıdır - Başarılı gönüllü istihdam, memnuniyet ve saklama, gönüllü deneyiminin gönüllülerin önemli motivasyonlarını yerine getirme kabiliyetine bağlıdır.

Buna göre:

Mehmet Çetinkaya

About Author

mehmet :)

0 Comments for this blog

You need to sign in to reply this blog. If you are not a member, please sign up first.