Fiscalis 2020 Programı hakkında genel bilgi

Fiscalis 2020 Programı hakkında genel bilgi

Program bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda, vergilendirme ve vergi denetimi alanlarında çalışan kamu personelinin Birlik müktesabatı ve üye devletlerde uygulanması hakkında ortak bir standardı yakalamalarının sağlanması, üye devletler arasında etkin, verimli ve kapsamlı bir işbirliği ortamı oluşturulması, hem idarenin hem de mükelleflerin ihtiyaçlarını dikkate alan iyi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve aday ülkelerin katılım sürecinde vergilendirme alanındaki Birlik müktesabatı uyumu ve idari kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlanmaktadır. Program bütçesi 243 milyon Avrodur.

Program doğrudan vatandaşlarımıza finansman desteği sağlamamakta, Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, doğrudan vergilendirme alanında çalışan kurumlarımızın kapasite geliştirmelerine destek olmaktadır.

Fiscalis 2020 Programı Kurucu Kararı

VOPOOL.NET

About Author

the team

0 Comments for this blog

You need to sign in to reply this blog. If you are not a member, please sign up first.