Erasmus+ İnsan Hakları Eğitimi Gerçekleştirildi

Erasmus+ İnsan Hakları Eğitimi Gerçekleştirildi

Gençlik Çalışmaları Derneği (GENCA) (İngilizce: Youth Work Association) kültürel, sanatsal ve spor faaliyetler aracılığı ile gençlik çalışmalarının etkinleştirilmesi, gençlerin bilgilendirilmesi, gençlik savunuculuğu yapılması, gençlik haklarının korunması, kollanması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi; bu konuda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurup; uygulanacak olan faaliyetlerde yürütücü görevi üstlenmek ve geliştirmek amacı ile 18 Temmuz 2014 tarihinde kurulmuştur.

GENCA; bağımsız, kar amacı gütmeyen, çevresel ve sosyal öncelikleri göz önünde bulundurarak ekonomik kalkınma yolunda pratik çözümler üreten bir sivil toplum kuruluşudur. Yerel, ulusal ve uluslararası ağlar ile uygulama ve araştırmalar yaparak vatandaşlık bilincinin oluşturulması, aktif vatandaşlığın yaygınlaştırılması ve paylaşılan ortak toplum değerlerinin iş dünyası ve politika yapıcılar ile entegre yürümesi için çalışmalar yapmaktayız.

Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Diğer adıyla Türkiye Ulusal Ajansı), Avrupa Komisyonu’nun topluluk programlarından biri olan Erasmus+ Programını yürüten kurum olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurtdışında hem Avrupa Komisyonu ve diğer ulusal ajanslar ve hem de diğer uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen çalışma gruplarına ve ağlara dahil olmak suretiyle eğitim ve gençlik alanında yapılan çalışmalara aktif olarak destek vermektedir.

Gençlik Çalışmaları Derneği, Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Programı kapsamında İnsan Hakları üzerine bir Gençlik Eğitim Kursu düzenlemek üzere Türkiye Ulusal Ajansı’ndan hibe almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda Moldova, Litvanya, Arnavutluk, Makedonya, İspanya, İtalya, Romanya, Ukrayna ve Türkiye’de yerleşik bulunan 10 farklı gençlik kuruluşundan 35 genç, gençlik çalışanı ve gönüllüye 5-11 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul’da “Virtual Action for Human Rights Education” isimli bir eğitim kursu vermiştir.

Eğitim kursu, temellerini Avrupa Konseyi’nin “Nefret Söylemine Hayır Hareketi” (No Hate Speech Movement) Kampanyası’ndan almakta olup, amaç ve hedefler oluşturulurken, bu kampanya’dan ve kampanya kapsamında üretilen içeriklerden yararlanılmıştır.

Ayrıca Avrupa Konseyi ile doğrudan iş birliği yapılmış olup, “Compass: Manual For Human Rıghts Educatıon With Young People” (Pusula: Genç Kişilerle İnsan Hakları Eğitimi El Kitabı), “Bookmarks: Manual For Combating Hate Speech Through Human Rights Education” (Bookmarks: İnsan Hakları Eğitimi İle Nefret Söylemi İle Mücadele Rehberi) ve “We CAN! Taking Action Against Hate Speech Through Counter And Alternative Narratives” (We CAN: Karşıt ve Alternatif Söylem Kullanarak Nefret Söylemi Karşısında Harekete Geçme El Kitabı) kitapları hem eğitimde aktif olarak kullanılmış olup, hem de etkinlik sonunda tüm katılımcılarımıza ve proje ortaklarımıza ücretsiz olarak hediye edilmiştir.

Eğitim kursunun genel amaçları;

– Çevrimiçi nefret söyleminin gençler ve demokrasi için riskleri hakkında farkındalık yaratma, medya ve internet okuryazarlığına teşvik,

– Gençlerin çevrimiçi ve çevrimdışı olarak insan hakları hakkında bilgilendirilmesi ve desteklenmesi,

– Çevrimiçi nefret söylemi kabul seviyesini azaltmak,

– İnsan hakları için gençlik aktivistlerinin harekete geçirilmesi, eğitilmesi ve iletişiminin sağlanması,

– Çevrimiçi nefret söylemi yol haritası yapmak ve yapıcı tepkiler için araçlar geliştirmek,

– İnsanlar ile çevrimiçi nefret söylemine hedef gösterilen gruplar arasındaki dayanışma oluşturmak ve desteklemek,

– Nefret söylemi ile mücadele araçları geliştirme ve uzlaşmayı savunmak,

– Çevrimiçi vatandaşlık ve gençlik katılımını geliştirmek, desteklemek,

– Sivil toplum anlayışının benimsetilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının geliştirilmesi,

Eğitim Metodolojisi;

Bu eğitim kursunda yaygın eğitim metotları (non-formal learning) ve yaşayarak öğrenme metotları (informal learning) aktif olarak kullanılmıştır. Özellikle grup çalışmaları, takım çalışmaları, oyunlar, grup dinamikleri, yüzyüze çalışma, simülasyonlar, bireysel-yönlendirilmiş öğrenme aktiviteleri, tartışma ve müzakere, beyin fırtınası, sunumlar ve alt grup çalışmaları kullanılmıştır.

Bu metotlar sayesinde katılımcılar eğitim sürecine aktif olarak dahil edilmiş, kendi öğrenme süreçlerini kolaylaştırıcılar eşliğinde yönetmişlerdir.

Katılımcı Kuruluşlar;

Ortak Kurum/Kuruluş Ülke Gençlik Çalışmaları Derneği (Youth Work Association) Türkiye Advit Moldova Moldova VIESOJI ISTAIGA NACIONALINIS SOCIALINES INTEGRACIJOS INSTITUTAS Litvanya Youth Center Perspektiva Arnavutluk ASSOCIATION CENTER FOR INTERCULTURAL DIALOGUE – KUMANOVO Makedonya Associació Cultural Tabalà İspanya ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE YOUNG EFFECT İtalya Rise and Shine Youth Association Romanya SOF DAGI GENCLIK VE SPOR KULUBU DERNEGI Türkiye CENTER FOR EUROINITIATIVES Ukrayna

Eğitmenler ve kolaylaştırıcılar;

Eğitim kursu projemizde H. Şansel OSKAN, Ümit YARDIM, Nisa AKIN, Yağmur BAYINDIR, İ. Halil ÇETİNKAYA, Mert DEMİR, Mehmet ÇETİNKAYA ve Mustafa YILMAZCAN ve SMMM. Hakan ÇOLAK eğitmen olarak yer almıştır.

Projeden bazı fotoğraflar;

Öncelikle projenin sonunda İ. Halil ÇETİNKAYA tarafından hazırlanan kısa video sunumunu sizlerle paylaşmak isteriz!

Ayrıca katılımcılarımızdan Oleg Artenii kendi perspektifinden bir video oluşturmuş olup, bu videoyu da sizlerle paylaşmak isteriz;

Eğitim Kursumuzun 5 günü Antonio Spadaro tarafından grafik olarak özetlenmiştir! Grafik çizimleri aşağıda bulabilirsiniz. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz!

Şimdi de eğitim kursundan bazı fotoğrafları sizlerle paylaşmaktan gurur duyarız;

Başka bir eğitim kursunda görüşmek üzere!

Esen kalın!

Gençlik Çalışmaları Derneği

About Author

GENCA

1 Comments for this blog

  • Elvis Clinton
    Elvis Clinton

    02-07-2019 12:56:52

    Hello do you Need an urgent loan apply now for fast approval from a legitimate and trustworthy company today, we give out. *Real Estate/Mortgage Loans *Home Improvement Loans *Automobile/Medical/Student Loans *Debt Consolidation Loans *Business Loans/PersonalLoans. Loans for people with bad credit, especially if you're looking at how to get preapproved for a home loan. Contact us today to get a loan from us via email :elvisclinton505@gmail.com

You need to sign in to reply this blog. If you are not a member, please sign up first.