EGESEM Gençlere Fırsatlar Yaratmaya Devam Ediyor

EGESEM Gençlere Fırsatlar Yaratmaya Devam Ediyor

“Beni en duygulandıran, mutlu eden ve çok kıymetli geri dönüşleri olan proje;“EGESEM Gönüllüleri” projesidir.”

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Eğitim Koordinatörü &Eurodesk Türkiye Temas Noktası yetkilisi Filiz GÜLEÇ KUTLU ile “Gönüllük” ve “Gençler için Avrupa Birliği Fırsatları” üzerine…

Gençler ve de özellikle başta Ege Üniversitesi öğrencileri olmak üzere, İzmir’deki genç bireylere çeşitli fırsatlar sunan Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim MerkeziEğitim Koordinatörü Filiz GÜLEÇ KUTLU,Egesem’in gençlere sunduğu fırsatlar, Egesem Gönüllü Projesi ve Eurodesk Türkiye hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

  • EGESEM’i kısaca tanıtır mısınız?


Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Ege Üniversitesi Senatosunun 08.05.2001 tarih ve 10/6 sayılı kararı ile 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7. Maddesinin d bendinin 2 no’lu alt bendi gereğince kurulmuştur. YÖK tarafından onaylanmış ve 8 Ekim 2001 tarih ve 24576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile faaliyete geçmiştir.

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi EGESEM, Ege Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma yaptığı tüm alanlarda sürekli eğitim programları düzenleyerek, Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere kurulmuş bir eğitim merkezdir.


  • EGESEM ve Eurodesk Temas Noktası olarak Amaç ve hedefleriniz nelerdir?

EGESEM, amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kişi ve kuruluşlara gereksinim duydukları alanlarda eğitim programları hazırlar, konuya özel paket programlar önerir. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenler, bu tip etkinliklerin altyapı çalışmaları ve ilgili malzeme, araç-gereç teminini ve eşgüdümü sağlar.

Ege Üniversitesi’nin güvenilir kimliği ile akademisyenlerinin deneyim ve uzmanlığından yararlanarak, hedef kitle olarak seçilen üniversite öğrencileri, kamu-özel kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, üniversite okumayan ancak eğitim alacağı konuda tam donanıma sahip olmayı planlayan gençler, ev hanımları, nitelikli bir iş ve bir hayat için kendini geliştirmenin gerekli olduğuna inanan her yaştaki katılımcılar için her ihtiyaca yanıt verebilecek özgün ve kaliteli eğitim programlarını geliştirir, koordine eder. Bununla birlikte sosyal sorumluluğun gereğini yerine getirerek toplumun her kesimi için daha kaliteli bir yaşam ve daha iyi bir sosyal çevre sağlanmasına katkıda bulunur.

EURODESK;  Gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağı’dır. 2010 yılında EGESEM, ‘’Eurodesk Temas Noktası’’ olmuş, bu tarihten itibaren sosyal sorumluluk projeleri içinde Avrupa fırsatları hakkında gençleri bilgilendirme, bu konuyla ilgili seminerler düzenleme, gençlere proje yazma eğitimleri verme ve ulusal ve uluslararası projelere gençleri dahil edici bilgi paylaşımlarında bulunma gibi faaliyetler gerçekleştirmiştir.

2010 – 2016 yılları arasında yaklaşık 325 kişiye ücretsiz Avrupa Birliği Gençlik Programları proje yazma eğitimleri verilmiştir. 2010 yılında Eurodesk Temas Noktası olarak akrediti edildiğinden bu yana, 3000’e yakın gence ulaşarak ücretsiz eğitimler ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmiştir.

  • EGESEM olarak bugüne kadar yürüttüğünüz en güzel faaliyet/proje nedir?

Aslında bu sorunun pek çok cevabı var. 2009 yılından beri Eğitim Koordinatörü olarak EGESEM’de çalışıyorum ve ulusal/uluslar arası pek çok organizasyona imza attık. 2010 yılında ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI’nı, 2012 yılında ise I. ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM KONGRESİ’ni gerçekleştirdik. Bu çalışmalar sonrasında Türkiye Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi kuruldu ve EGESEM yönetimi bu çalışmalarda aktif olarak yer aldı.

2015 yılında EGESEM İzmir Üniversiteler Platformu Kariyer Operasyon Grubunun üyesi olarak İzmir’de “Kariyer Buluşması” etkinliğinin gerçekleştirilmesinde çok aktif olarak rol aldı. Koçluk Atölyeleri, Drama Atölyeleri EGESEM’in işbirliği içerisinde olduğu akademisyen ve uzmanlar tarafından gerçekleştirildi. Erhan ERKUT, Nasuh MAHRUKİ ve İsmail KÜÇÜKKAYA İzmir’e konuk oldu. “Gönüllüyüm ama neye?” oturumu İzmir’deki bir diğer Eurodesk Temas Noktası TrexEvs tarafından, “Buralardan Gidesim Var” oturumu ise Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi tarafından gerçekleştirildi. Pearson gibi güçlü kuruluşlar EGESEM standında gençlere bilgiler aktardı.

2014 yılında ise Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi(EGESEM) Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Yerelde yaygınlaşma, EGESEM’in gerçekleştirdiği farklı fırsatlardan gençleri haberdar etme, kariyer planlarına katkıda bulunma gibi hedeflerle “EGESEM Gönüllülük Projesi”ni hayata geçirdi. Bu proje 2016 – 2018 Eğitim- Öğretim yılları içerisinde de devam etmektedir.

  • Bugüne kadar yaptığınız işleri göz önüne alırsanız sizi en duygulandıran, heyecanlandıran ya da diğer insanların kesinlikle duyması gerektiğini düşündüğünüz olay nedir?

Beni en duygulandıran, mutlu eden ve çok kıymetli geri dönüşleri olan proje Gönüllü Projesidir. Bu proje ile Ege Üniversitesi’nin farklı kampüslerinde yer alan, farklı bölümlerinde okuyan gençler bir araya gelmiş, birbirlerine destek olmuş ve işbirlikleri gün geçtikçe büyümüştür. Gönüllü Projesi’ni 2017 – 2018 Eğitim- Öğretim döneminde daha fazla yaygınlaştırmayı ve daha fazla gence ulaşmayı hedefliyoruz.

Ayrıntılı bilgileri ve gelecek dönem başvurularını http://www.egesem.org/sosyal-sorumluluk/egesem-gonulluleri1.html adresinden takip edebilirsiniz.

  • EGESEM’in geleceği ve hayalleriniz hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı?

EGESEM olarak hedefimiz Sürekli Eğitim Merkezimizi tanınır kılmayı, Üniversitemizin birikimini toplumla buluşturmayı, kaliteli ve özgün eğitim programları organize etmeyi ve ülkemizde yaşam boyu öğrenme alanında öncü bir rol üstlenerek ülkemizin dünyadaki gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaşmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte öncelik Ege Üniversitesi öğrencileri olmak üzere, İzmir’deki tüm üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler, konferanslar, söyleşiler düzenleyerek gençlerin kariyer hayatlarını eğlenerek ve öğrenerek geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

  • EGESEM ve bir Eurodesk Türkiye Temas Noktası olarak gençlere neler sunuyorsunuz? Bahseder misiniz?

Eurodesk Temas Noktası olarak Avrupa Fırsatları hakkında ücretsiz bilgilendirme toplantıları organize ediyoruz. Gerek yüzyüze ofis bilgilendirme faaliyetleri, gerekse de öğrencilerin yoğun olarak bulundukları mekanlarda stantlar açarak bilgilendirme yapıyoruz. Ege Üniversitesi ana kampüsü dışındaki kampüslere de ziyaretler gerçekleştirerek, tüm gençleri dahil etmeye çalışıyoruz. Gönüllü öğrencilerimizi de bu çalışmalara dahil ederek kendi akranlarına deneyimlerini aktarmalarını sağlıyoruz. Yine Eurodesk Temas Noktası olarak ücretsiz Gençlik Projeleri Yazma Eğitimi gerçekleştiriyoruz.

Ulusal ve Uluslararası geçerli eğitim programları organize ederek, gençlerin ve iş dünyasının eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.

  • Gençler Eurodesk ve Avrupa Fırsatlarından nasıl haberdar olabilirler? EGESEM’e nasıl ulaşabilirler?

http://eurodesk.ua.gov.tr/ adresinden bulundukları ildeki Temas Noktalarından randevu alarak yüzyüze görüşme yapabilirler, ya da telefon, e-mail ile sorularını yöneltebilirler. Tüm Türkiye’deki Temas Noktası kuruluşlar zaman zaman farklı etkinlikler düzenleyerek gençlere bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirmektedirler. Eurodesk Türkiye’nin sosyal medya hesaplarını takip ederek bu çalışmalara katılmalarını tavsiye edebilirim.

EGESEM olarak yerimiz Konak Atatürk Kültür Merkezi içerisinde. Konak merkezde olması herkesin kolaylıkla ulaşabilmesine olanak sağlıyor. Yine kampüs içerisinde gönüllü öğrencilerimiz var, üniversite öğrencisi gençlerimiz arkadaşları ile iletişime geçerek EGESEM çalışmaları ile ilgili bilgileri alabilirler. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek bize kolaylıkla ulaşabilirler.

  • Geçmiş yıllarda “Egesem Gönüllüleri” adında bir proje gerçekleştirdiniz. Bu projeden biraz bahseder misiniz, ne ile ilgiliydi? Bu proje kapsamında gönüllüler neler yaptı, ne gibi fırsatlar elde ettiler? EGESEM Gönüllü Projesi ile ne amaçlanmaktadır?


Dünyada gençlere yönelik yapılan destek programları gittikçe artıyor ve gençler zaman zaman bu bilgilere ulaşmada zorlanabiliyorlar. Genç, bilgiye ulaşsa bile eyleme geçmede motivasyon kaynağını kendi içerisinde bulamadığı zamanlar oluyor. Ama kendi akranlarının başardığını, aktif çalışmalar içersinde yer aldığını gördükçe çalışmalara dahil olma isteği artıyor. Gençler edindikleri deneyimler ile kariyer hayatlarında önemli basamakları kolaylıkla çıkabiliyorlar. İşte tüm bu farkındalıkları arttırmak ve fiziksel veya teknolojik olarak ulaşamadığımız gençlere arkadaşları aracılığıyla ulaşabilmek bu projedeki amacımız.

2014 yılında ilk defa tüm Ege Üniversitesi fakülte, yüksek okul ve meslek yüksekokullarından alınan başvurular derlenerek gönüllü 30 kişilik listesi oluşturulmuştur. Gönüllüler ile 22 Mayıs 2014 tarihinde “Tanışma Toplantısı” gerçekleştirilmiş ve Gençlere Egesem gönüllüsü proje fikrinin nereden çıktığı, proje amaçlarının neler olduğu, işbirliği yaptığımız kurumlar ve eğitimleri hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. İzmir’deki bir diğer Temas Noktası olan TrexEVS temas noktası yetkilisi ve ulusal ajans eğitmeni Şefik Emre COŞKUN tarafından 1 saatlik gönüllülük eğitimi verilmiştir. 2014 aralık ayında gönüllü ekibi çalışmalarını tamamlamıştır.

2015 yılında II. Dönem gönüllü seçimleri yapılmış ve yeni gönüllü ekibi ile birlikte 19 Şubat 2015 tarihinde “Tanışma Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda gönüllülere;

–Gönüllülük Nedir?

–Gençlik Bilgilendirmesi Nedir?

–Eurodesk ve Avrupa Fırsatları nedir? Araştırma kaynaklarımız nelerdir?

Eğitimleri verilmiştir.

21 – 22 Mart 2015 tarihinde EGESEM Gönüllüleri ekibine özel Proje Yazma Eğitimi verilmiştir.

17 Mart 2017 tarihinde III. Dönem Gönüllü ekibi oluşturulmuş ve Tanışma Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
III. Dönem Gönüllülerine yönelik;

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görevli İletişim Uzmanı Görkem BAŞARAN tarafından Gönüllülük eğitimi, TEB Bankası ortaklığında Ücretsiz “Finansal Okuryazarlık” eğitimi, Çağdaş Drama işbirliği ile “Yaratıcı Drama Yöntemi ile İş Görüşmesi Eğitimi”  verilmiştir.

Gönüllülerin kendi yetkinlik ve becerilerini, deneyimlerini arttıracakları söyleşiler düzenlenmiştir. Profesyonel Koç Nabi TUNCEL tarafından Kariyer Yolu’nda başlıklı söyleşi,  Ege Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Ofisi Sorumlusu Sercihan KADIOĞLU ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Merkezi Koordinatörü Simge ATAMER’in katıldığı “Kariyer Planlama” söyleşisi gerçekleştirilmiştir.

11 – 12 Mayıs 2017 tarihinde Avrupa gençlik haftası kapsamında düzenlenen #HayalinleHerYere Eurodesk TURKEY STK Fuarı’nda EGESEM gönüllüleri tüm gerçekleştirilen oturumlara katılarak deneyimlerini arttırmalarına yarar sağlanmıştır.

Yeni dönemde de, Gönüllü gençlerimiz daha aktif olarak çalışarak Ege Üniversitesi öğrencilerine ve sosyal ağlar içerisinde oldukları gençlere bilgilendirmelere devam edeceklerdir.

Röportaj için Sevgili, Filiz GÜLEÇ KUTLU’ya teşekkürler..

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) İletişim Bilgileri:

Adres ve Telefon:

Mithatpaşa Cad. No 92/A Atatürk Kültür Merkezi Konak/İzmir 

Tel: 0232 483 53 64    Fax: 0232 483 53 68

Sosyal Medya Hesapları:

www.egesem.org
https://www.facebook.com/egesem

https://www.linkedin.com/company-beta/11020586/

https://twitter.com/eu_egesem

https://www.instagram.com/euegesem/

https://www.youtube.com/channel/UCVNed6gViheuq7d056Rw1NA

https://plus.google.com/106018806882695553228

https://www.flickr.com/photos/egesem/

Röportaj: Mehmet MAĞAT

Gençlik Çalışmaları Derneği

About Author

Gençlik Çalışmaları Derneği (GENCA) was established on 18th July 2014 by a group of youth worker in order to enable and develop the youth information and youth work. We are aiming to establish new partnerships with individuals and organizations wh

0 Comments for this blog

You need to sign in to reply this blog. If you are not a member, please sign up first.