4.Plastik ve Metal Ambalaj Tasarım Yarışması

4.Plastik ve Metal Ambalaj Tasarım Yarışması

SON BAŞVURU TARİHİ: 25/08/2017

SEÇİCİ KURUL TOPLANTISI: 15/09/2017

ÖDÜL TÖRENİ: EKİM 2017

KİMLER KATILABİLİR

A) Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya - T.C. vatandaşı olmayan kişiler için - T.C. üniversitelerinin B  fıkrasında sözü edilen ilgili bölümlerinde öğrenci yada ilgili bölümlerinden mezun olmaktır.

B) Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi bölümleri lisans mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencileri veya mezunlarına ve ETMK üyelerine açıktır.(görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

C) Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri, güzel sanatlar ve mimarlık fakülteleri bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır. (görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

Ç) Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.

•          Yarışmanın grup profesyonel kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin B maddesindeki şartları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca diğer grup üyelerinin, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık ve mühendislik fakültesi bölümleri lisans mezunu veya öğrencisi veya bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu; veya ETMK üyesi olması gerekmektedir.

•          Yarışmanın grup öğrenci kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin C maddesindeki şartları sağlaması; ayrıca diğer grup üyelerinin tamamının üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık, mühendislik fakültesi bölümleri lisans öğrencisi olması gerekmektedir.

*Katılımcılar için  yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

•  Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması

•  İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.

•  İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması

•  Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel bütünlük,  çekicilik,  duygulara hitap.

•  İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve  kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün  dili).

•  Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi.

•  Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.

•  Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında).

Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.

ÖDÜLLER

Her kategoride profesyonel ve öğrenci alt kategorilerinde ilk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

Profesyonel Kategorisi

•    1.’lik ödülü            : 15.000 TL

•    2.’lik ödülü            : 10.000 TL

•    3.’lük ödülü            : 7.000 TL

•    Mansiyon                : 4.000 TL

Profesyonel Kategoride birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İKMİB ve İDDMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir.

Öğrenci Kategorisi

•    1.’lik ödülü            : 7.000 TL

•    2.’lik ödülü            : 5.000 TL

•    3.’lük ödülü            : 3.000 TL   

•    Mansiyon              : 2.000 TL

Öğrenci Kategorisinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İKMİB ve İDDMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir.

* Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu)  kaynaklarından karşılanacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik  nihai kararı verecek merci T. C. Ekonomi Bakanlığıdır.

*Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.

**Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2 ay içerisinde Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.

***Burstan faydalanacak öğrencilerden, İKMİB ve İDDMİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum veya rapor talep edilebilecektir.

BAŞVURU YAPMAK VE AYRINTILI BİLGİLER İÇİN: http://www.ambalajtasarimi.org/tr/anasayfa

Mehmet ali  Görgü

About Author

I am a student, designer, and writer currently living in İstanbul, Turkey. My interests range from design to photography. I am also interested in arts and video games. And I'm always looking forward to make myself better.

0 Comments for this blog

You need to sign in to reply this blog. If you are not a member, please sign up first.